Board Committees

    Executive Committee  

Mr. Xu Liang  (Chairman)
Mr. Wang Hongpeng
Mr. Xiao Yong

 

    Audit Committee

Mr. Lam Yiu Kin (Chairman)
Prof. Japhet Sebastian Law
Mr. Zheng Xiaodong

 

    Nomination  Committee

Mr. Xu Liang (Chairman)
Prof. Japhet Sebastian Law
Mr. Lam Yiu Kin
Mr. Zheng Xiaodong

 

    Remuneration Commitee

Prof. Japhet Sebastian Law (Chairman)
Mr. Xu Liang (Vice Chairman)
Mr. Lam Yiu Kin
Mr. Zheng Xiaodong

 

    Compliance Officer

Mr. Xu Liang

 

    Company Secretary Mr. Shang Yuxiong